לתמיכה במיזם למען חיות הבר – אביהוא שרווד

444444.png

📢📢📢 נותרו כ-3% לסיום הקמפיין!! 📢📢📢
עזרו לנו להגיע ליעד ובעזרתכם נוכל להמשיך ולעזור בהצלת אלפי בעלי-החיים שזקוקים לעזרה ושיקום בחזרה לטבע.
מדובר בפרויקט חברתי-אקולוגי לרווחת בעלי-החיים וחיות הבר בישראל.
לתמיכה במיזם למען חיות הבר – אביהוא שרווד
https://www.giveback.co.il/project.aspx?id=2719

בתקשורת-
https://www.mako.co.il/good-news-social/Article-b8244768da1f161006.htm https://travel.walla.co.il/item/3106449
http://www.wildisrael.com/content/אביהוא-שרווד-למען-חיות-הבר Avihu Sherwood
#עוףגוזל #למעןחיותהבר

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.